Avtorske pravice

Vsebino, objavljeno na straneh www.lesoteka.si, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno spoštovati avtorske pravice. Vsa besedila na spletni strani so last podjetja Lesoteka trgovine, d.o.o. Prepovedana je vsaka uporaba besedil v komercialne namene.